W rok 2021 ze Sługą Bożym arcybiskupem Fultonem Sheen’em