Refleksje dotyczące współczesnego świata i jego „elit” w marcowych nowościach sklepu Fundacji Osuchowa