Odpowiadając na liczne i jak najbardziej uzasadnione Państwa pytania dotyczące filmu, informujemy: