” …jeżeli modlitwę zaniechacie, na wieki zginiecie”- św. Alfons Liguori, Doktor Kościoła