Czy wiesz jak wielką rolę odegrał Prymas Tysiąclecia dla Kościoła w Polsce?