13 X w Zakrzewie (woj. wlkp) pokaz filmu „Luter i rewolucja protestancka”